Ambroosius web banner

Ettevõttest

Miks valida meid

Toomas Kandima

ettevõtte tõeline väärtus on selle töötajad - hea juht oskab oma meeskonda hoida ja oskab märgata ka töötaja isikliku elu muresid

Toomas Kandima
juhataja

Teenused

Kaevetööd

Torutööd

Rent

Galerii

Korduma kippuvad küsimused

Kanalisatsiooniummistuse likvideerimiseks on abiks majasisese kanalisatsioonitorustiku survepesu. Kergematest ummistustest (aeglasem äravool või mulksuvad helid kanalisatsioonis) võib jagu saada leebemaid meetodeid kasutades, nt valamupump, keemilised torupuhastusvahendid või kanalisatsiooni puhastustross. Kasuks tuleb ka haisuluku puhastamine.

Kanalisatsioonitorude sisepindadele koguneb pika aja jooksul mustus. Regulaarne hooldus aitab ennetada ummistusi!

Tegu võib olla veetrassi purunemise või lekkega. Olukorrale annab ülevaate probleemse koha lahtikaevamine.

Tiigi rajamise plaani peab kooskõlastama kohalikus omavalitsuses, lisaks tuleb taotleda ehitusluba. Nõuetekohane ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt tiigi asukoha skeemi, plaani ja läbilõike jooniseid.

Juhul, kui tiigi loomine võib mõjutada olemasolevaid kuivendussüsteeme, tuleb hankida kooskõlastused maaparandusbüroost ja naabermaaomanikelt. Tiik ei tohiks kahjustada olemasolevaid loodusväärtuseid.

Huvitavat lugemist leiab alltoodud lingilt “Tiigi ja märgala rajamine” www.digar.ee/arhiiv/et/download/22982

Maaküttest ja selle kasulikkusest loe lähemalt Maakütte infoportaalist. Sealt saab mitmekülgset ja sõltumatut teavet maasoojuspumpadest.

Sisene Maaküte.ee infoportaali www.maaküte.ee

Alternatiiviks on septiku paigaldus. Septikuid kasutatakse heitvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks. Mahte on erinevaid, sõltuvalt inimeste arvust elamus. Heitvee pinnasesse imbumine on loomulik ja enamlevinud tõhus alternatiiv kanalisatsioonivõrguga liitumisele.

Küsi septikute ja imbväljakute rajamise kohta täiendavat lisainformatsiooni meilt.

 

Selline tegevus on karistatav ja rangelt keelatud. Selleks, et leida võimalusi antud probleemi lahendamiseks, võtke meiega ühendust ning arutame võimalikke lahendusi.

On võimalik tellida veeproovi analüüs. Vastuse veekvaliteedi kohta saate laboris teostatud veeanalüüsi põhjal (mangaani-ja rauasisaldus, veekaredus jm).

Vee kvaliteedile on kehtestatud rahvusvahelised või riigisisesed normid.

Vees sisalduvad kahjulikud ained (keemilised ohutegurid) on värvitud ja lõhnatud.

Kõrge fluoriidide sisaldus joogivees põhjustab hambafluoroosi.

​Vees võivad sisalduda kahjulikud bakterid, mis on organismile kahjulikud.

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisoolad.

Optimaalset karedust joogivees peetakse 4,0–8,0 mg-ekv/l, Reiu Joogiveetöötlusjaamast väljuva joogivee üldkaredus on 5 mg-ekv/l.

Vee karedusega on seotud palju probleeme: katlakivi veekeetjates, pesumasinates, boilerites. Samuti väheneb pesupulbri ja seebi toime pesemisel.

Pärnu Vesi ja sellega seotud küsimused www.parnuvesi.ee/ettevottest/joogivee-kvaliteedinaitajad

Kaevetöödega kaasnev peamine keskkonnarisk seisneb pinnase ning pinna- ja põhjavee saastumise ohus. Oleme seadnud endale eesmärgiks vähendada ja ennetada meie tegevustest ja toodetest lähtuvat saastet. Keskkonnasäästlik tarbimine hõlmab endas minimaalsete keskkonnamõjudega toodete või teenuste valikut. Meie leiame võimalusi keskkonnale avaldatava mõju vähendamiseks. Meie järgime säästva jäätmekäitluse põhimõtteid.​